80 ROCZNICA URODZIN I 57  KAPŁAŃSTWA

Dnia 18 maja 2019r. w parafii Czarnia odbyła  się
odbyła się dziękczynna Msza Święta z okazji
80 - tych urodzin  Ks. Józefa Wyznera
Rodzina i przyjaciele dziękowali Bogu
za powołanie kapłańskie i 57 rocznicę
kapłaństwa.
Uroczystość  przygotowało rodzeństwo Jubilata,
a Koło Gospodyń Wiejskich zadbało o uroczysty
poczęstunek w miejscowej szkole.

50 - lecie małżeństwa Stanisławy i Wacława Wyzner
z parafii Czarnia w dniu 28 kwietnia 2019r.