NOWE POKRYCIE DACHU KOŚCIOŁA


Pierwszy dach z blachy ocynkowanej położono przy budowie kościoła w 1921 roku, który przetrwał prawie 57 lat.

Po raz drugi nową blachę ocynkowaną położyli miejscowi dekarze w  w 1978 roku za czasów proboszcza Jerzego Steca.

Po 40 latach w 2018 roku w pierwszym roku swego urzędowania ks. proboszcz Artur Michalak zainspirował parafian, aby dach kościoła pokryć nowoczesną blachą zwaną "Panelami dachowymi na rąbek", mającą tradycyjny wygląd, inowacyjną jakość, wysoką wytrzymałość na zmiany temperatury, pokrytą farbą poliesterową. Prace dekarskie prowadzone przez firmę Borkowskich trwały od października do grudnia 2018 roku; jednocześnie odtworzona została od podstaw główna wieża nad prezbiterium kościoła oraz założono nowoczsne odgromienie.

Z racji wyjątkowego waloru zabytkowego drewnianego kościoła parafia otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego i Ostrołęckiego Urzędu Starostwa Powiatowego. Pozostałe koszta pokrywają składki parafian i innych darczyńców.

Za ofiarność Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Starostwa Powiatowego parafianie na czele z ks. proboszczem Arturem z głębi serca dziękują i składają szczere staropolskie "Bóg zapłać".

Niech ten kościół "perełka ziemi mazowieckiej" cieszy oczy i duszę zwiedzających pielgrzymów, turystów i modlących się w nim.