KANCELARIA PARAFIALNA

Do kancelarii parafialnej można składać potrzebne dokumenty do udzielenia odpowiednich sakramentów bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:


1. Akt urodzenia dziecka


2. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII - CZYLI KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje  podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach październikowych, majowym a w Wielkim Poście w drodze krzyżowej.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:


1. Świadectwo chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie II klas gimnazjów. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:


1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.


2. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:


1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania.


2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.


3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.


4. Dowody osobiste.


5. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.


6. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.


7. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:


1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.


2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana, kropidło i woda święcona.


3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:


1. Świadectwo zgonu.


2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.


3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Wspólnoty

Szkoła

Proboszcz


Kościół