80 ROCZNICA URODZIN I 57 KAPŁAŃSTWA

Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły,
Szumem swych lip, wtórzy twym snom
A ciszą swą koi twe łzy?
Kochasz ty dom, ten stary dach,
Co prawi baśń o dawnych dniach,
Omszałych wrót rodzinny próg,
Co wita cię z cierniowych dróg? (...)
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co pośród burz, w zwątpienia dnie,
Gdy w duszę ci uderzy grom,
Wspomnieniem swym ocala cię?
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!..


Ks. Józef Wyzner
, mgr teologii


Kapelan Jego Świątobliwości Jana Pawła II

uhonorowany przez Papieża Benedykta XVI tytułem:

Prałata Jego Świątobliwości.


Pierwszy Proboszcz twórca parafii i budowniczy Świątyni Św. Krzyża w Łapach Ks. mgr Józef Wyzner urodził się 25 maja 1939 roku w miejscowości Czarnia (parafia Lipnik) w ziemi Łomżyńskiej na Mazowszu, syn Faustyna i Honoraty z Bacławskich. Ojciec jako kawaler pracował kilka lat w twierdzy wojennej w Metz we Francji. Po powrocie w 1929 roku dokupuje ziemię i bierze ślub. Ks. Józef przyszedł na świat jako piąte dziecko z dziewięciorga rodzeństwa. Dom rodzinny był dla niego pierwszą wspaniałą szkołą życia religijnego, społecznego, patriotycznego, szkołą szacunku dla każdej pracy na ziemi i w warsztacie stolarskim, przy obróbce drzewa budowlanego do stawiania z ojcem domów i zagród. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości Kościelnej Czarni. Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ukończył w 1958 roku. W latach 1958 - 1963 był alumnem Seminarium Duchownego w Łomży. Wyświęcony na kapłana (19.05.1963) w Łomży przez Ks. Biskupa Falkowskiego byłego rektora Uniwersytetu w Wilnie. Tytuł magistra otrzymał za pracę z zakresu "Postawy młodzieży wobec zycia rodzinnego" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 roku. Wikariusz: 28.06.1963 Zalas; 19.06.1965 Kleczkowo; 1.07.1967 Szumowo; 9.07.1971 Tykocin; 17.06.1978 Łomża katedra; 19.06.1982 Łapy, zlecono budowę nowego kościoła;1.01.1983 rektor ośrodka duszpasterskiego Łapy pw. Św. Krzyża;1.12.1985 administrator tymczasowy parafii św. Krzyża w Łapach; od 30.12.1985 proboszcz parafii Św. Krzyża w Łapach. 24.11.1986 kapelan Jego Świątobliwości Jana Pawła II; 10.10.1987 – 10.10.1992 członek diecezjalnej rady duszpasterskiej; od 7.09.1989 kapelan szpitala w Łapach i duszpasterz służby zdrowia dekanatu Łapy; 16.02.1991 duszpasterz ds. trzeźwości dekanatu Łapy; 5.01.1996 członek komitetu organizacyjnego Peregrynacji Figury M.B. Fatimskiej w Diecezji Łomżyńskiej; od 26.02.1996 członek zespołu proboszczów występujących przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów; od 1.07.1997 członek diecezjalnej rady ds. ekonomii; 7.09.1998 – 25.08.1999 wizytator religii dekanatu Łapy; od 7.09.1998 duszpasterz rodzin dekanatu Łapy; od 6.09.1999 ojciec duchowny dekanatu Łapy.


50 lat kapłaństwa ks. Prałata Józefa Wyznera

*****************

RODZINNE SPOTKANIE - FILMIK

ZDJĘCIA

*****************


"SPYCHOWO I OKOLICE NA PRZESTRZENI WIEKÓW"
Całość książki (kliknij)

*****************
DZIEJE ZIEMI SPYCHOWSKIEJ I OKOLIC

*****************
"KRÓTKI ZARYS DZIEJÓW WSI I PARAFII CZARNIA"
fragmenty książki 

Główna

ks. Prałat Józef Wyzner