DUSZPASTERZE


Proboszczowie od powstania parafii: ks. Piotr Lada, rektor 1964-1970, ks. Jerzy Stec, rektor 1970-1981, ks. Władysław Archacki 1982-1989 (rektor od 1981), ks. Janusz Filipkowski 1989-1991, ks. Stanisław Rowiński 1991-l994, ks. Janusz Figoń 1994-1997, ks. Marek Truszczyński 1997-1999, ks. Krzysztof Malinowski 1999-2007, ks. Andrzej Osowski od 2007-2010, Ks. Karol Żochowski 2010-2013, ks. Sławomir Idźkowski (adm. od 2013) i proboszcz od 2014r. do 22.02.2018r. Obecnie od 22.02.2018r. proboszcz ks. Artur Michalak.